کوچینگ لازمه تحول سازمانی

کوچینگ لازمه تحول سازمانی

چرا سازمان علی‌رغم نیاز و دانش واقعی و تمایل به تغییر، اغلب قادر به ایجاد رفتارها و عادات جدید نیست؟ چرا کوچینگ لازمه تحول سازمانی است؟

سالها کار کردن با سازمانها به عنوان یک استراتژیست، من را به قدرت کوچینگ به عنوان ابزاری راهبردی برای موفقیت در تحول سازمانی باورمند کرده است. در واقع کوچینگ موثر، ابزارهای ایده‌آلی را ارایه می‌دهد که با استفاده از آن‌ها شناسایی و تغییر باورها و چارچوب‌های ذهنی امکان‌پذیر است.


ریشه‌ رفتار و عادت‌های خودجوش را می‌توان در چارچوب‌های ذهنی و شبکه‌های عصبی ما یافت. یک شبکه عصبی را به عنوان یک مسیر پراستفاده و آشنا در پیچ و خم پیچیده ذهن ما در نظر بگیرید. بسته به عامل محرک یا نقطه شروع، الگوی پاسخ ما معمولاً پراستفاده‌ترین مسیر را دنبال می‌کند. با انجام این کار، ما آن مسیر یا شبکه عصبی را بیشتر تقویت و ایجاد تغییر در آن را دشوارتر می‌کنیم. 

دانش به تنهایی باعث ایجاد تغییر نمی‌شود. در الگوی مدیریت دانش، دانش منجر به بینش می‌شود که به نوبه خود محرک اقدام است و شرایطی را مهیا می‌کند که جهت ایجاد مسیرهای جدید ذهنی لازم است.

سالها کار کردن با سازمانها به عنوان یک استراتژیست، من را به قدرت کوچینگ به عنوان ابزاری راهبردی برای موفقیت در تحول سازمانی باورمند کرده است. در واقع کوچینگ موثر، ابزارهای ایده‌آلی را ارایه می‌دهد که با استفاده از آن‌ها شناسایی و تغییر باورها و چارچوب‌های ذهنی امکان‌پذیر است.

کوچینگ چیست؟

کوچینگ فرایند معنابخشی و ساختاردهی به سوی ناشناخته‌ها است، که با قراردادن محرک‌ها در نوعی چارچوب، ما را قادر به فهم، درک، تشریح، نسبت‌دادن، قیاس‌کردن و پیش‌بینی شرایط می‌نماید. 

استفاده از مفاهیم و ویژگی های خاص کوچینگ، تأثیر قابل توجهی در میزان موفقیت و پایداری پروژه های تحول و مدیریت تغییر  به ویژه در پروژه های چرخه مدیریت بهره وری، تحول دیجیتال، سیستم های مدیریتی و مهندسی صنایع داشته است.

کوچینگی که به خوبی انجام شده باشد یکی از معدود مداخله‌هایی است که می‌تواند عمیقاً بر تمام قسمت‌های فرآیند تغییر رفتار سازمانی، از ایجاد بینش گرفته تا تاثیر بر طرزفکر و باورها، تغییر شکل مقاومت در برابر تحریک اقدامات، تقویت و تثبیت رفتارهای جدید تأثیر بگذارد.

تحول سازمانی چیست؟

مدیریت تحول سازمانی Organizational Development Management فرایند مستمر شناسایی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی با هدف بهبود توانمندی‌های سازمانی است. این حوزه از دانش مدیریت سازمان با مدیریت تغییر و بهسازی سازمان ارتباط بسیار نزدیکی داشته و سه حوزه افراد، فرایند و فناوری را در بر می گیرد. در حوزه فناوری و پس از سال ۲۰۱۶، تحول دیجیتالی نقش بی بدیلی را بازی می کند.

 

تحول دیجیتالی چیست؟

تحول دیجیتالی Digital Transformation  به معنی یکپارچه سازی فناوری‌های دیجیتال با تمامی زمینه‌های کسب و کار اعم از مهندسی صنایع، منابع انسانی، تحقیق و توسعه، توسعه سازمانی، ابرداده و بازاریابی (در قالب #دیجیتال_مارکتینگ)  است.


برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

اشتراک این صفحه را در شبکه های اجتماعی:

About the author: دکتر حسین ولی عیدی

دکتر حسین ولی عیدی - عضو هیات علمی دانشگاه، مولف و مشاور و استراتژیست کسب و کار

Leave a Reply

Your email address will not be published.