وقتی موتورهای جستجو می یابندت

وقتی موتورهای جستجو می یابندت

بهره وری اساس کارکرد است. در بسیاری از کشورهای دنیا بهانه هایی برای پاسداشت این مفهوم سازنده وجود دارد. در ایران اولین روز خرداد به عنوان روز بهره وری انتخاب شده است. روز بهره وری و بهینه سازی مصرف، بهانه ای برای تكرار اهمیت استفاده مؤثر و مطلوب از زمان، امكانات، سرمایه، فرصت ها و نیروی انسانی در جهت تولید، بهینه سازی مصرف و در نتیجه، رسیدن به رشد و شكوفایی همه جانبه اقتصادی و اجتماعی در جامعه است.

حدود یک دهه است که روی چرخه مدیریت بهره وری در انواع سازمانها متمرکز بوده ام و این روزها نتیجه اش را در SEO سایت می بینم. وقتی تلاش کردم که به صورت تخصصی در حوزه بهره وری ویژه مدیریت چرخه سازمانی آن کار کنم و تمرکزم را روی آن قرار دهم، همزمان روی بهبود فرآیند جستجو هم کار کردم و امروز نتیجه را می بینم.  

معتقدم بهره وری را باید از خودمان آغاز کنیم. 

فرآیند چرخه مدیریت بهبود بهره وری

چرخه مدیریت بهبود بهره‌وری فرآیندی است که طی آن بین مجموعه عوامل تولید بهترین ترکیب حاصل و متناسب با شرایط درون و برون سازمانی در بهره‌وری تغییراتی حاصل می‌گردد. چرخه مدیریت بهبود بهره‌وری را می‌توان به مراحل زیر خلاصه کرد:

 مرحله اندازه‌گیری بهره وری

مرحله ارزیابی و تحلیل بهره وری

برنامهریزی بهبود بهره وری

 

استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره‌وری نیازمند عزم جدی بوده و در این راستا بایستی ساز و کارهای عملیاتی طراحی کرد و آنها را به کار گرفت. قبل از طراحی سازوکارها، آسیب شناسی وضعیت بهره‌وری سازمان‌ها، موجب می‌شود که سازوکارهای عملیاتی متناسب با شرایط سازمان‌ها طراحی گردد و برای بهبود بهره‌وری در سازمان‌ها می‌توان از راهکارهای عملی تجربه شده نظیر نهادینه کردن بهره‌وری در اندیشه، نهادینه کردن صرفه جویی، طراحی ساختارهای بهره ور، توسعه منابع انسانی، طراحی نظام تحقیقات بهره‌وری و استقرار مدیریت عملکرد کمک گرفت.


برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

اشتراک این صفحه را در شبکه های اجتماعی:

About the author: دکتر حسین ولی عیدی

دکتر حسین ولی عیدی - عضو هیات علمی دانشگاه، مولف و مشاور و استراتژیست کسب و کار

Leave a Reply

Your email address will not be published.