دکتر حسین ولی عیدی

شرح حال علمی

در این بخش تلاش داریم بخشی از شرح حال علمی دکتر حسین ولی عیدی را ارایه نماییم.

مدارك دانشگاهی و تخصصی

 • مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار از دانشگاه صنعتی شریف
 • كارشناسی ارشد سیستم مهندسی اطلاعات و اتوماسیون از دانشگاه وین (Universität Wien)
 • دكتری مهندسی صنایع و سیستمها (Manufacturing Engineering) گرایش اتوماسیون صنعتی و روباتیك از دانشگاه UM مالزی

سوابق آموزشی

 • دانشگاه صنايع و معادن ايران
 • دانشگاه آزاد اسلامي
 • سازمان مديريت صنعتي
 • موسسه آموزش عالی ویژگان

كتب منتشر شده

مديريت كيفيت فراگير- رويكردها، راهبردها و عمليات، انتشارات كردگار، ۱۳۹۳

چالش‌هاي توريست درماني در ايران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، ۱۳۹۵

سوابق اجرايی

 • مدير عامل شركت گروه مهندسين گام (۱۳۷۳-۱۳۷۷)
 • رئيس خدمات كامپيوتر و اطلاعات مديريت شركت پتروشيمي ره آوران (۱۳۷۷-۱۳۷۸)
 • مدير طرح و برنامه كشت و صنعت امام خميني (۱۳۸۲- تا كنون)
 • دبير دومين همايش فن آوران نيشكر ايران (۱۳۸۴)
 • عضو شوراي استراتژيك شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي (۱۳۸۶-۱۳۹۲)
 • عضو هيات مديره جمعيت علمي فن‌آوران نيشكر ايران (۱۳۸۶-۱۳۹۲)
 • عضو هيات تحريريه نشريه علمي تخصصي انجمن مراكز R&D صنايع و معادن ايران (۱۳۸۷-تاكنون)
 • عضو هيات تحريريه نشريه خبري تخصصي نيشكر (۱۳۸۹-تاكنون)
 • مشاور مديريت شركت توسعه نيشكر (۱۳۸۲- تاكنون)
 • عضو انجمن مديريت استراتژيك ايران (۱۳۹۰ تا كنون)
 • عضو انجمن علوم و صنايع غذايي ايران (۱۳۹۳ تا كنون)
 • دبير همايش پنجاهمين سالگرد صنعت نيشكر در ايران (۱۳۹۰)
 • عضو كميته تدوين و انتشار يافته هاي علمي و ترجمه متون و منابع فني خارجي موسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان(۱۳۹۱ تا كنون)
 • نماینده و کارشناس رسمی شرکت ®Patient Gain در ایران، ترکیه، عراق و افغانستان (از ۱۳۹۷ تا کنون)

سوابق مشاوره

 • سيستمهاي مديريت يكپارچه (IMS)، كشت و صنعت امام خميني(ره)، ۱۳۸۴
 • سيستم آراستگي سازماني (۵S)، كشت و صنعت امام خميني(ره)، ۱۳۸۶
 • سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001:2008) ، راصد صنعت توسعه، ۱۳۸۹
 • سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001:2008) ، طراح صنايع خوزستان، ۱۳۸۹
 • سيستمهاي مديريت يكپارچه (IMS)، سازمان بنادر و دريانوردي آبادان، ۱۳۸۹
 • سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001:2008) ، طنين الماس شهر، ۱۳۹۰
 • سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001:2008) ، صادراتي خرماي ساير، ۱۳۹۰
 • سيستمهاي مديريت يكپارچه (IMS)، كشت و صنعت حكيم فارابي، ۱۳۹۰
 • سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001:2008) ، شيريني سراي كندو، ۱۳۹۰
 • سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001:2015) ، مشاورين سازآب، ۱۳۹۶
 • مديريت بازريابي و برندينگ، هولدينگ ساختماني دكتر قرباني، ۱۳۹۶

پايان‌نامه‌هاي هدايت شده به عنوان استاد راهنما يا مشاور

 • ۱۳۸۸- بررسي ارتباط مهندسي ارزش بر زمان و هزينه در پروژه هاي عمراني واحد مهندسي و ساختمان مناطق نفت خيز جنوب
 • ۱۳۸۸- تحليل تأثير پياده سازي مديريت كيفيت جامع (TQM) بر بهبود فرآيندهاي كاري در سازمان امور اقتصادي و دارايي خوزستان
 • ۱۳۸۸- شناسايي و ارزيابي موانع دستيابي به تضمين كيفيت و كاهش خرابيهاي ICT بر اساس استقرار نظام شش سيگما در شركت مخابرات خوزستان
 • ۱۳۸۹- بررسي تاثير يادگيري سازماني در استقرار و ماندگاري مديريت كيفيت جامع در شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب
 • ۱۳۸۹- تاثير پياده‌سازي نظام آراستگي (۵S)بر ارتقاء كيفيت محصولات  شركت سهامي پتروشيمي بندر امام
 • ۱۳۹۰- ارزيابي استفاده از سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP) در ارتقاء كيفيت تصميم‌گيري مديران ارشد شركت مخابرات اهواز
 • ۱۳۹۰- ارزيابي پياده سازي سيستم جامع مديريت بر اساس پياده سازي استاندارد PMBOK:2008 (مطالعه موردي پروژه قطار شهري اهواز)
 • ۱۳۹۰- بررسي رابطه استقرار نظامهاي مديريتي يكپارچه (IMS) و رضايت شغلي كاركنان درشركت خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب
 • ۱۳۹۰- بررسي تاثير استقرار نظام امتيازي پرداخت بر بهره‌وري كاركنان (مطالعه موردي: اداره كل تأمين اجتماعي استان فارس و شعب پنجگانه آن در شيراز)
 • ۱۳۹۰- بررسي عوامل مؤثر درموفقيت صنايع و آسيب شناسي طرح اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زودبازده و كارآفرين در واحدهاي صنعتي خصوصي استان خوزستان
 • ۱۳۹۰- بررسي وارائه راهكارهاي افزايش بهره وري دربنگاههاي كوچك وزودبازده در استان خوزستان
 • ۱۳۹۰- بهبودفرآيندهاي داخلي شركت رينگ سايپا خرمشهر ( بررسي موردي ) براساس مدل كارت ارزيايي متوازن .
 • ۱۳۹۱- تاثير فرهنگ سازماني بر بهره وري كاركنان بانك سپه شعب منطقه خوزستان
 • ۱۳۹۲- بررسي عوامل موثر بر تواناسازي كاركنان سد و نيروگاه كرخه
 • ۱۳۹۳-بررسي رابطه خلق دانش با سرمايه هاي ساختاري دربهداري و بهداشت صنعت نفت اهواز
 • ۱۳۹۳-بررسي و رتبه بندي چالش‌هاي افزايش توريست درماني و ارائه يك مدل استراتژيك (دكتري)
 • ۱۳۹۵-ارائه الگوي هم راستايي استراتژيهاي تحقيق و توسعه بااستراتژيهاي کلان سازمان مطالعه موردي صنعت آب وبرق
 • ۱۳۹۷-  طراحی يك مدل کسب و کار برای تجاری سازی برمبانی مهندسی معکوس (مطالعه موردی شرکت لوله سازی اهواز)

دوره هاي آموزشي ارائه شده

بخش اول

 • مباني، تشريح الزامات، مستندسازي، مميزي داخلي و سرمميزي ISO 9001:2008
 • مباني، تشريح الزامات، مستندسازي، مميزي داخلي و سرمميزي ISO 14001:2004
 • مباني، تشريح الزامات، مستندسازي، مميزي داخلي و سرمميزي OHSAS18001 :2007
 • مباني، تشريح الزامات، مستندسازي، مميزي داخلي و سرمميزي ISO/TS16949:2009
 • مباني، تشريح الزامات، مستندسازي، مميزي داخلي و سرمميزي ISO 38500:2008
 • مباني، تشريح الزامات، مستندسازي، مميزي داخلي و سرمميزي ISO/IEC17025
 • مباني، تشريح الزامات، مستندسازي، مميزي داخلي و سرمميزي ISO22000:2005 و HACCP
 • مباني، تشريح الزامات، مستندسازي، مميزي داخلي، تجزيه و تحليل رويدادها و سرمميزي HSE-MS
 • شيوه هاي نوين نيازسنجي، برنامه ريزي و سنجش اثربخشي آموزشي مبتني بر استاندارد ISO10015
 • سرمميزي سيستم مديريت يكپارچه IMS تحت اعتبار IRCA
 • دوره جامع تربيت مشاور سيستم مديريت كيفيت
 • تكنيك هاي شناسايي خطر و ارزيابي ريسك، جنبه‌ها و پيامدهاي زيست محيطي
 • مديريت HSE پيمانكاران – ايمني پروژه
 • آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري براساس ISO15544:2000 و ISO13702:9999
 • مديريت بحران
 • اصول مميزي انرژي
 • مديريت مصرف انرژي در نفت و گاز و پتروشيمي
 • آشنايي و تشريح معيارهاي مدل سرآمدي EFQM – 2010
 • ارزيابي عملكرد كاركنان
 • الگو برداري سيستماتيك(Benchmarking)
 • برنامه ريزي استراتژيك
 • مديريت و اقتصاد مهندسي
 • اصول مديريت كيفيت جامع (TQM)
 • كارآفريني در سازمان
 • فرايند تاسيس و راه اندازي كسب و كار
 • تفكر سيستمي
 • مديريت سازمانهاي پيچيده
 • مهندسي مجدد فرايند‌ها BPR
 • مديريت فرايندها و اندازه گيري اثربخشي و كارآيي
 • تجزيه و تحليل داده‌ها و اجراي اثربخش اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

بخش دوم

 • آشنايي با ۵S
 • بهبود مستمر
 • نظام پيشنهادها
 • مديريت و برنامه ريزي استراتژيك
 • جاري سازي استراتژي هاي سازمان با استفاده از كارت امتيازي متوازن BSC
 • مديريت پروژه مبتني بر استاندارد PMBOK:2008
 • آشنايي با نرم افزار MSP
 • مديريت ريسك در پروژه ها
 • مديريت دعاوي پروژه
 • مديرت تداركات پروژه
 • مديريت كيفيت در پروژه
 • تكنولوژي اطلاعات براي مديران پروژه
 • برنامه ريزي منابع سازمان ERP
 • سيستم هاي اطلاعات مديريت MIS
 • تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات
 • مديريت توليد
 • مديريت تحقيق و توسعه
 • مديريت تكنولوژي
 • مديريت خدمات
 • بهره وري
 • مديريت ارتباط با مشتري CRM
 • توسعه عملكرد كيفيت QFD
 • مديريت برمبناي هدف
 • مديريت و برنامه ريزي منابع
 • روانشناسي و مديريت رفتار با مشتري
 • هوش هيجاني (EQ)
 • تحليل رفتاري و مديريت منابع انساني
 • اصول و فنون مذاكره
 • انگيزش مديريت و رهبري تيم
 • مديريت استرس
 • برند سازي و مديريت برند
 • تحقيقات بازاريابي
 • شكار مشتريان (Sales Hunter)
 • بازاريابي و توسعه سهم بازار

مقالات علمی

مقالات فارسی بخش اول

 1. «سيستمهاي چندرسانه اي در حوزه انتقال اطلاعات»،دومين سمينار ICT ايران(۱۳۷۸)، تهران.
 2. «بررسي برخي از شهرهاي الكترونيكي جهان و زيرساخت الكترونيكي آنها»، (۱۳۸۳)، مجله تكفا، سال ۱، شماره ۱۱، تهران.
 3. «يكپارچه سازي سيستم‌هاي مديريتي، الزام يا توصيه؟با نيم نگاهي به استقرار IMS در كشت و صنعت امام خميني(ره)»، (۱۳۸۴)، نشريه شكرشكن، تهران.
 4. «بررسي استانداردهاي ارزيابي عملكرد نيروي انساني با استفاده از مدل كارت اعتباري متوازن»، (۱۳۸۵)، نشريه تخصصي دانشكده مديريت دانشگاه تهران، تهران.
 5. «نظامنامه مديريت دانش شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي»، (۱۳۸۵)، دومين همايش فن‌آوران نيشكر ايران، شوشتر .
 6. «مزيت رقابتي، رقابت‌پذيري بين‌المللي»، (۱۳۸۵)، مجله فراز، تهران.
 7. «۵S، نظام آراستگي نيست»، (۱۳۸۶)، نشريه شكرشكن، تهران.
 8. «تبيين، طراحي، تدوين و جاري سازي استراتژي‌ها براساس مدل كارت امتيازي متوازن با رويكرد ارزيابي براساس مدل EFQM براي مهندسي مجدد شركت «توسعه نيشكر و صنايع جانبي»، (۱۳۸۶)، بيست و نهمين سمينار صنايع قند و شكر ايران، مشهد.
 9. «ارزيابي مزيتهاي رقابتي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي و ارتقاء آن از طريق استقرار كارت‌امتيازدهي‌متوازن»، (۱۳۸۶) نشريه تخصصي دانشكده مديريت دانشگاه تهران، تهران.
 10. «تبيين، طراحي و پياده سازي سيستم يكپارچه مديريت منابع انساني، مبتني بر استاندارد ISO10015:1999 با استفاده از پلات‌فرمهاي ارتباطي Wireless»، ۱۳۸۷، اولين همايش ملي فن آوري اطلاعات و ارتباطات در عصر اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه شهيد چمران، اهواز.
 11. «مديريت نوين در ارتقاء بهره وري صنعت»، ۱۳۸۸، دومين سمينار مديريت راهبردي ايران، تهران.
 12. «صنعت قند و هدفمندسازي يارانه‌‌ها – تقابل يا تعامل؟»، ۱۳۸۹، سي و دومين سمينار صنايع قند و شكر ايران، مشهد.
 13. «افقي دور براي شهر الكترونيكي اهواز»، ۱۳۸۹، روزنامه عصر كارون، اهواز.
 14. «بخش خدمات در خوزستان مغفول يا ناشناخته؟»، ۱۳۸۹، روزنامه عصر كارون، اهواز.

مقالات فارسی بخش دوم

 1. «تصوير يك روز زندگي در شهر الكترونيكي (e-city)»، ۱۳۸۹، روزنامه عصر كارون، اهواز.
 2. «بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و عملكرد سازماني»، ۱۳۹۰، سي و سومين سمينار صنايع قند و شكر ايران، مشهد.
 3. «مديريت ملموس‌تر، چالشها و راهكارها»، ۱۳۹۰، روزنامه عصر كارون، اهواز.
 4. «صنايع و قانون هدفندسازي يارانه‌ها تقابل يا تعامل؟»، ۱۳۹۰، روزنامه عصر كارون، اهواز.
 5. «محيط و تاثير آن بر فعاليتهاي كارآفرينانه»، ۱۳۹۰، روزنامه نور خوزستان، اهواز.
 6. «سازمانهاي يادگيرنده گزاره‌اي راهبردي براي مديران»، ۱۳۹۰، نشريه نيشكر،شماره ۷، اهواز.
 7. «تدوين برنامه‌ريزي استراتژيك بر اساس مدل ديويد-مطالعه موردي كشت و صنعت امام خميني»، ۱۳۹۰، پنجمن همايش فن‌آوران نيشكر ايران، اهواز.
 8. « تبيين، طراحي و پياده‌سازي نظام مديريت عملكرد همراه با مدل مديريت تحول در صنعت قند و شكر»، ۱۳۹۱، سي و چهارمين سمينار صنايع قند و شكر ايران، مشهد.
 9. «كارآفرينان، ذخاير بدون ذخيره»، ۱۳۹۱، سايت اينترنتي بهارنيوزBaharnews.ir، تهران.
 10. «بررسي و رتبه بندي چالش هاي افزايش توريسم درماني و ارائه يك مدل استراتژيك (مطالعه موردي: بيمارستانهاي استان خوزستان)»، ۱۳۹۳، نخستين كنفرانس آينده پژوهي، مديريت و توسعه، شيراز.
 11. «تبيين استراتژيك رقابت‌پذيري در صنايع با استفاده از مدل پنج نيروي پورتر»، ۱۳۹۳، نخستين كنفرانس بين المللي توسعه و تعالي كسب و كار، تهران.
 12. «تبيين و رتبه بندي چالش هاي مديريت استراتژيك خدمات در افزايش گردشگري سلامت»، ۱۳۹۳، اولين كنفرانس مديريت خدمات، تهران.
 13. «تبيين، طراحي و پياده‌سازي الگوي نوآوري فرآيندي براي افزايش سهم مديريت دانش در خلق ارزش پايدار»، ۱۳۹۳، كنفرانس مديريت دانش، تهران.
 14. « پياده سازي الگوي نوآوري فرايندي براي افزايش سهم مديريت دانش در خلق ارزش  پايدار»، ۱۳۹۷، نهمين همايش فن آوران نيشكر ايران، اهواز.

مقالات انگلیسی

  1. “E-learning in European Union, Opportunities and threats”, (2001), The Internal Issue of computer faculty of Vienna University, Vienna, Austria.
  1. “Security in Wireless Network”, (2006), Publications of the Astronomical Society of Austria, Bureau of Consumer Protection, Vienna, Austria.
  1. Valieidy, H. & Taha, T. (2013). The effect of knowledge management as a technology transfer tool on relationship between intellectual capital and business performance a case study of Iran sugarcane industrial. XXVIII ISSCT Congress, SaoPaulo, Brazil.
 1. M. M. Meimand, A. Cheraghi, A. Feizi, M. Hosseinpour, H. Valieidy (2014). Investigate the causes of death children 1-59 months base onion surveillance of Golestan hospital Ahvaz per year 2013-2014. Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology. E-ISSN: 2322-5572

گواهينامه‌ها و مدارك آموزشي بین المللی

Microsoft Certified Professional (MCP)

Certified by Microsoft Corporation Training Center

Dubai-UAE

November 14, 1999


Novell Authorized CNE on Computer Network

Certified by Novell®

Dubai-UAE

June 26, 1999


European Foundation of Quality Management (EFQM) Lead Assessor

Certified by TUV Academy Iran-Germany

Tehran-Iran

January 20, 2005


Data Analysis based on ISO/TR 10017:2003

Certified by Moody International Certification (MIC)

Tehran-Iran

February 22, 2006


ISO14001:2004 (Environmental Management System) Lead Auditor

Certified by International Register of Certificated Auditors (IRCA)

Tehran-Iran

 May 18, 2006


ISO9001:2000 (Quality Management System) Lead Auditor

Certified by International Register of Certificated Auditors (IRCA)

Tehran-Iran

 August 31, 2006


OHSAS18001:1999 (Occupational and Health Management System) Lead Auditor

Certified by Moody International Certification (MIC)

Tehran-Iran

September 21, 2006


ISO22000:2005 (Food Safety Management System) Lead Auditor

Certified by Moody International Certification (MIC)

Tehran-Iran

November 7, 2006


ISO29990:2010 (Training Management System) Lead Auditor

Certified by Moody International Certification (MIC)

Tehran-Iran

August 18, 2012


Physical Asset Management Comprehensive Program

University of Toronto

January-February 2017


برای مشاهده کتابها و جزات به این بخش مراجعه نمایید.

برای مشاهده اخبار مرتبط به این بخش مراجعه نمایید.

برای مشاهده آزمونهای مجازی به این بخش مراجعه نمایید.

ویپلاس

مسایل جاری مدیریت

برای مشاهده رزومه در ATbox اینجا را کلیک کنید.

اشتراک این صفحه را در شبکه های اجتماعی: