کتاب مدیریت کیفیت فراگیر - سایت رسمی دکتر حسین ولی عیدی

مدیریت کیفیت فراگیر امروزه از مرسومترین روشهای مدیریت کیفیت در سازمان ها شناخته می شود.

کتاب «مدیریت کیفیت فراگیر: رویکردها، راهبردها و عملیات»، که علاوه بر مبانی نظری موضوع، مبتنی بر مجموعه‌ای از پژوهش‌های میدانی گسترده در صنایع بزرگ ایران بوده و اقدام به بهینه‌یابی صنعت ایران در جهان کرده است، این کتاب تلاش دارد مدیریت کیفیت فراگیر را به صورت حوزه‌ای در محدوده صنعت نیشکر بسط داده و راه‌کارهای حصول را تبیین و ارائه نماید. در این بین ضمن بهره‌گیری از تجارب مدیریت کیفیت صنعت نیشکر در عرصه‌های بین‌المللی به یک دهه جد و جهد در خصوص مدیریت کیفیت در صنعت نیشکر ایران توجه ویژه شده است.

چه چیزی در کتاب باید بیابیم

این کتاب تلاش دارد با ارائه یک مدل پویا از مدیریت کیفیت فراگیر، در یازده فصل مؤلفه‌های بنیادی مدیریت کیفیت فراگیر را قالب نظری و عملی در حوزه‌های مدیریت کیفیت فراگیر در یک نگاه، مدل عمومی مدیریت کیفیت فراگیر صنعت نیشکر در ایران، تعهّد و پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر، توازن بین خواسته‌های گروه‌های ذی‌نفع با تمرکز بر مشتری، برنامه‌ریزی راهبردی در پرتو مدیریت کیفیت فراگیر، توانمندسازی نیروی انسانی، رویکرد فرآیندی، مدیریت زنجیره تأمین، تضمین کیفیت، فلسفه‌های امروزی و مدیریت کیفیت فراگیر و در نهایت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، پیگیری نماید.

مدل ارائه‌شده در این کتاب به دلیل بهینه‌یابی‌های انجام‌شده و مبانی نظری ارائه‌شده، به راحتی قابل تعمیم در صنایع تولیدی و خدماتی گوناگون، به‌ویژه در اندازه‌های بزرگ و متوسط است. نگارنده جامعه مخاطبین کتاب را علاوه بر اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها، مدیران و کارکنان دانشی صنایع گوناگون تعریف کرده‌است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

اشتراک این صفحه را در شبکه های اجتماعی: