مدیریت استراتژیک - سمینار

سمینار

دانشجویان DBA، برای اولین بار درس یك واحدی « سمینار مسائل جاری مدیریت استراتژیک» را با دكتر حسین ولی‌عیدی می‌گذرانند. در این كلاس كه به صورت سمیناری برگزار می‌شود. گروه‌های سه یا حداكثر چهار نفره دانشجویان لازم است متناسب با نوع فعالیت خود سمیناری را در سطح استان برگزار نمایند.


این سمینار ها در خارج از فضای دانشگاه باید برنامه‌ریزی و اجرا شوند. هدف به چالش كشیدن یك موضوع استراتژیك جاری در حضور مدیران استانی است. معیار نمره در درس “سمینار در مسائل جاری مدیریت استراتژیك” به شرح جدول زیر است:

جدول معیار نمره

معیار حداكثر نمره
زمانبندی سمينار ۵
دعوتنامه ۵
سالن سمينار ۵
سایت اینترنتی ۵
تعداد مدعوین ۵
كیفیت مدعوین ۱۰
نمایشگاه جانبی ۱۰
بسته آموزشی/اطلاع رسانی ۵
سخنرانان كلیدی ۱۰
مطلب ارائه شده (كیفیت، به روز بودن، ارتباط موضوعی، چالشی بودن) ۳۰
پوشش رسانه ای شدن و تبلیغات ۱۰
تهیه گزارش سمینار ۱۰
جمع ۱۱۰

 

سمینار چیست؟

سمینار یا درس گروهی یا همکاوی نوعی درس در دانشگاه‌ها است. این درس استاد واحد ندارد و جلسات سخنرانی استادان حول موضوع خاصی است. دسته ای از دانشجویان که تحت نظر یک استاد در رشته‌ای خاص به تحقیق و تتبع می‌پردازند سخنرانی‌هایی در آن رشته ترتیب می‌دهند. از زمره اهداف برگزاری درس گروهی این است که دانشجویان را با نمونه‌های عملی مسائلی که در پژوهش‌های میدانی و غیره پیش می‌آیند آشنا کنند. تعداد دانشجویان در جلسات درس گروهی معمولاً کمتر از کلاس‌های عادی دانشگاه است.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

اشتراک این صفحه را در شبکه های اجتماعی: